Д-р Михаил Калнев

За нас

Д-р Михаил Калнев е лекар в клиника по Неврохирургия към УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр, Пловдив. Образoванието си завършва в Медицински университет Пловдив, където в момента е и асистент в катедрата по Неврохирургия. Главни интереси представляват патологията на гръбначния стълб, мозъчносъдовите заболявания на ЦНС и туморната патология.

Интервенции

Д-р Михаил Калнев извършва следните неврохирургични манипулации:
♦ Интервенции върху главов мозък - импресионни фрактури, евакуация на епидурални, субдурални, интрацеребрални, интравентрикуларни хематоми. Поставяне на дренаж за измерване на интракраниалното налягане.
♦ Екстирпация на чужди тела, проектили при огнестрелни рани.
♦ При травми на шията - Преден и заден оперативен достъп до гръбначния стълб с предна фузия и стабилизация при шийни травми.
♦ При травми в торакална и лумбална област - ламинектомия, ревизия на гръбначния мозък или на кауда еквина с последваща задна стабилизация с транспедикулна фиксация.
♦ Планови хирургични намеси при почти всички неврохирургични заболявания. ♦ Хирургия на вродените заболявания на нервната система – хидроцефалия, краниостенози и др. Малформации.
♦ Невроонкология – тумори на главния и гръбначен мозък и стълб; премахване под оперативен микроскоп и невронавигация на хипофизарни тумори, параселарни тумори, вентрикулни тумори, понтоцеребеларни тумори, парастволови тумори, тумори в очната орбита зад очната ябълка.
♦ Мозъчносъдови заболявания - аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти, дегенеративни заболявания на гръбначния стълб и гръбначния мозък ♦ Дискови хернии с минимално инвазивен достъп, спинална стеноза, включително многоетажна с възможност за последваща стабилизация, спондилолистези и други деформации;
♦ Операции на нервни плексуси и на периферни нерви: при травми на периферни нерви и плексуси: ревизия под операционен микроскоп, зашиване, премахване на неврони.

Работно време

Понеделник 08.00 - 17.00 ч.
Вторник 08.00 - 17.00 ч.
Сряда 08.00 - 17.00 ч.
Четвъртък 08.00 - 17.00 ч.
Петък 08.00 - 17.00 ч.
Събота почивен ден
Неделя почивен ден

Опции за паркиране

безплатен паркинг

Опции за плащане